Traballamos en diferentes disciplinas aportando profesionalidade, orixinalidade e paixón

_

 

 


Asesoramento a emprendedores


Porque cremos que no entorno conxuntural no que nos atopamos, o autoemprego é unha das mellores opcións. Se tes unha idea, nós axudámosche co resto.

 

 

 


Xestión Cultural


Organización de actividades de contido artístico e cultural que teñen como base a colaboración e implicación de artistas, xestores e público.

 

 

 


Acelerador de artistas


Profesionalización do sector, creando unha comunidade entre xestores culturais, artistas e proxectos, ofrecéndolles formación e asesoramento a todos eles.

 

 

 


Consolidación Empresarial


Hoxe en día, nun entorno tan globalizado, as organizacións teñen que facer fronte a diferentes desafíos para garantir a súa permanencia no mercado. Elaboramos plans de mellora empresarial analizando a túa organización dende un punto de vista funcional.

 

 

 


Plans de actuacións sectoriais


Hai sectores que xogan un papel moi importante no desenvolvemento do territorio debido a súa incidencia no ámbito económico, social e urbanístico. Realizamos plans de dinamización turística e comercial baseados nun desenvolvemento sustentable que mellore os entornos locais.