Traballamos como mellor o podemos facer: coas personas

_

Dende RESOLVE temos claro que a nosa labor non se limita só a facilitar “receitas”, polo que prestamos unha titorización permanente durante o desenvolvemento do proxecto.

 

Empregamos diferentes metodoloxías de traballo dependendo do ámbito de actuación, sempre tendo como premisa as persoas e o concepto colaborativo.

 

 

Eliminamos todo aquelo que non engade valor e dificulta a implementación do proxecto.

 

Compartimos coñecemento e boas prácticas e adquirimos experiencia e saber facer dos nosos colaboradores (sinónimo de clientes).

 

Non existe a verdade absoluta, todo é cuestionable e iso é o que facemos, traballar man a man cos nosos colaboradores dun xeito horizontal e onde diálogo é fundamental.